วันเข้าพรรษา

โพสต์17 ก.ค. 2559 19:19โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่ และวัดบูรพาลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิComments