กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2560 21:41โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 09:38 ]

เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงควาสำคัญทางศาสนา สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางศาสนา ให้คงอยู่ต่อๆไป เสริมสร้างการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป


Comments