กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ๒๕๖๑        เป็นกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นการประชุมหารือแนวคิดในการสร้างคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป


Comments