ฝึกซ้อมเมโลเดียนสำหรับโชว์งานวันแม่

โพสต์1 ส.ค. 2559 22:26โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา
กำกับการซ้อม โดย Teacher ชาติชาย โตโสภณ 
ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญาComments