กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


https://photos.google.com/album/AF1QipOestTI0bv58aWx5GnNZ06IeJoD3RyaZ0mm9Uj3กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


https://photos.google.com/album/AF1QipNIgrPFx6xkblEKCRjDxzFtBUnk6Pr-XTGK1gHiกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๒ สิงหา ราชินี
โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา
เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ดูเพิ่มกรุณาคลิกที่รูป


กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2560 21:41โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 09:38 ]


เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงควาสำคัญทางศาสนา สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางศาสนา ให้คงอยู่ต่อๆไป เสริมสร้างการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ส.ค. 2559 23:23โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
.>>>>> กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันแม่แห่งชาติ
1. การประกวดร้องเพลง
2. การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น รวมถึงการแสดงวงเมโลเดียนของโรงเรียน 
3. การทำการ์ดให้คุณแม่
4. การมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี
5. รวมถึงการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน


ฝึกซ้อมเมโลเดียนสำหรับโชว์งานวันแม่

โพสต์1 ส.ค. 2559 22:26โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา

กำกับการซ้อม โดย Teacher ชาติชาย โตโสภณ 
ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญากิจกรรมฐาน BBL

โพสต์1 ส.ค. 2559 22:18โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา

ฺBBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมีที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขาคือ

·                                 ความรู้ทางประสาทวิทยา (Neurosciences)  ซึ่งอธิบายที่มาของความคิดและจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ และความชำนาญ โดยผ่านทฤษฎีว่าด้วยการทำงานของสมองเป็นสำคัญ

·                                 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) ต่างๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอย่างไร

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง สาขาเข้าด้วยกันทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งอยู่บนฐานของการพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอนแบบใด และอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และที่สำคัญคือการออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องทำให้ผู้เรียนสนใจ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำตามมา และนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต

 

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/288816


กิจกรรมวนเทียนนำสมาธิ

โพสต์1 ส.ค. 2559 02:51โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา

วันเข้าพรรษา

โพสต์17 ก.ค. 2559 19:19โดยโรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่ และวัดบูรพาลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิวันไหว้ครู 2559

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 19:28 โดย โรงเรียน อนุบาลเขียนปัญญา ]


กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ปีการศึกษา 2559
1-7 of 7